تبلیغات


رویدادها

دور دوم تورایرانی بزرگسالان بانوان

محل :مشهد مقدس

زمان :17 الی 19 آبان 98

دور دوم تورایرانی نوجوانان دختر

محل :اردبیل

زمان :12 الی 14 آبان 98

دور دوم تورایرانی نوجوانان پسر

محل :قائمشهر

زمان :18 الی 20 مهر 98


لینک ها

دوره های آموزشی

داوری ملی

  • درجه: ملی
  • ظرفیت: 30
  • مبلغ: 7000000
  • نوع: داوری
  • تاریخ شروع ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ پایان ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ تشکیل: 1398/06/12
  • مدت: 4 روز
  • محل تشکیل: شهید عضدی تهران
  • استاد:


سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران