تبلیغات


رویدادها

دور سوم تورایرانی بانوان

محل :کرج

زمان :۷ الی ۹ آذر

دور سوم تورایرانی آقایان

محل :اصفهان

زمان :۷ الی ۹ آذر


لینک ها

دوره های آموزشی

داوری ملی

  • درجه: ملی
  • ظرفیت: 30
  • مبلغ: 7000000
  • نوع: داوری
  • تاریخ شروع ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ پایان ثبت نام: 1398/05/10
  • تاریخ تشکیل: 1398/06/12
  • مدت: 4 روز
  • محل تشکیل: شهید عضدی تهران
  • استاد:


سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران