عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبل
انتخابمسابقات قهرمانی کشور1396/10/30تهران1396/07/301396/10/20خير1000
انتخابتور ایرانی نوجوانان و جوانان مرحله اول1396/12/11تهران 1396/10/121396/10/26بله40000
انتخابجام فجر12/3/96تهران 1397/02/291397/03/10خير600000
انتخابدور اول تورایرانی بزرگسالان آقایان12 الی 15 تیر 97اراک1397/03/201397/04/02بله0
انتخابقهرمانی هوپس پسر ( 10 و 11 سال )27 الی 29 تیر 97سقز1397/04/041397/04/17خير0
انتخابدور اول تورایرانی بزرگسالان بانوان26 الی 29 تیر 97اصفهان1397/04/021397/03/16بله0
انتخابقهرمانی نونهالان دختر ( 8 و 9 سال )1 الی 2 مرداد 97قم1397/04/021397/04/20خير0
انتخابقهرمانی نونهالان پسر ( 8 و 9 سال )4 الی 5 مرداد 97قم1397/03/091397/04/23خير0
انتخابقهرمانی هوپس دختر ( 10 و 11 سال )3 الی 5 مرداد 97اصفهان1397/04/091397/04/23خير0
انتخابدور دوم تورایرانی بزرگسالان آقایان10 الی 13 مرداد 97اصفهان1397/03/121396/04/31بله400000
12