عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبلرده سنی مبلغ مسابقه انفرادی
انتخابقهرمانی هوپس پسر ( 10 و 11 سال )27 الی 29 تیر 97سقز1397/03/301397/04/19خير0نونهالان0
انتخابدور اول تورایرانی بزرگسالان بانوان26 الی 29 تیر 97اصفهان1397/03/301397/04/19بلي400000بزرگسالان900000
انتخابدور اول تورایرانی بزرگسالان آقایان1 الی 4 مرداد 97اراک1397/03/311397/04/27بلي0بزرگسالان900000
انتخابقهرمانی نونهالان پسر ( 8 و 9 سال )1 الی 2 مرداد 97قم1397/04/021397/04/24خير0نونهالان0
انتخابقهرمانی نونهالان دختر ( 8 و 9 سال )4 الی 5 مرداد 97قم1397/04/091397/04/24خير0نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس دختر ( 10 و 11 سال )3 الی 5 مرداد 97اصفهان1397/04/091397/04/24خير0نونهالان0
انتخابدور اول تورایرانی هوپس پسر14 الی 16 مرداد 97اراک1397/04/121397/05/07خير0نونهالان550000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر13 الی 16 شهریور 97اراک1397/05/171397/06/04بلي0جوانان-نوجوانان-نوجوانان - جوانان700000-650000-900000
انتخابدور اول تورایرانی هوپس دختر24 الی 26 شهریورماه 97گرگان1397/05/181397/06/14خير0نونهالان550000
انتخابدور دوم تورایرانی بزرگسالان آقایان20 الی 23 شهریور 97اصفهان1397/05/201397/06/07بلي400000بزرگسالان900000
انتخابدور تورایرانی نوجوانان و جوانان پسر10 الی ۱۳ مهر 97ساری1397/06/181397/06/31بلي0جوانان-نوجوانان-نوجوانان - جوانان700000-650000-900000
انتخابدور دوم تورایرانی بزرگسالان بانوان11 الی 13 مهر 97کرمانشاه1397/06/191397/07/02بلي0بزرگسالان900000
انتخابدور سوم تورایرانی بزرگسالان آقایان17 الی 20 مهر 97قزوین1397/06/201397/07/07بلي0بزرگسالان900000