تقویم سال 97

 عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبلرده سنی مبلغ مسابقه انفرادی
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی آقایان26 الی 27 فروردین ۹۸تهران1398/01/061398/01/19خير-1بزرگسالان900000
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بانوان۲۹ الی ۳۰ فروردین ۹۸تهران1398/01/071398/01/20خير-1بزرگسالان900000
سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران