تقویم سال 97

 عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبلرده سنی مبلغ مسابقه انفرادی
انتخابانتخابی تیم ملی نوجوانان پسر۱۶ الی ۱۸ فروردین ۹۸تهران1398/01/011398/01/04خير-1نوجوانان650000
انتخابانتخابی تیم ملی نوجوانان دختر۱۶ الی ۱۸ فروردین ۹۸تهران1398/01/011398/01/04بلي-1نوجوانان650000
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی آقایان26 الی 27 فروردین ۹۸تهران1398/01/061398/01/19خير-1بزرگسالان0
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بانوان۲۹ الی ۳۰ فروردین ۹۸تهران1398/01/071398/01/20خير-1بزرگسالان0
انتخابقهرمانی نونهالان ( 8 و 9 سال ) دختر11 الی 13 اردیبهشت 98کرمانشاه1398/01/201398/02/03خير-1نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس ( 10 و 11 سال ) دختر11 الی 13 اردیبهشت 98زنجان1398/01/201398/02/03خير-1نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس ( 10 و 11 سال ) پسر11 الی 13 اردیبهشت 98ساری1398/01/221398/02/03بلي-1نونهالان0
انتخابقهرمانی نونهالان ( ۸ و ۹ سال ) پسر12 الی 14 اردیبهشت ۹۸یاسوج1398/01/231398/02/03بلي-1نونهالان0
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی بانوان17 الی 20 خرداد 98آکادمی امیراحتشام زاده1398/02/011398/03/01خير-1بزرگسالان0
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی آقایان23 الی 26 خرداد 98آکادمی امیراحتشام زاده 1398/02/021398/03/01خير-1بزرگسالان0
انتخابدور اول تورایرانی هوپس دختر12 الی 14 تیرماه 98همدان1398/03/091398/04/03خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان پسر20 الی 22 تیرماه 98تهران1398/03/211398/04/11خير-1نوجوانان750000
انتخابدور اول تورایرانی جوانان پسر26 الی 28 تیرماه 98گرگان1398/03/221398/04/16خير-1جوانان800000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر27 الی 30 تیرماه 98اراک1398/04/011398/04/17بلي-1جوانان-نوجوانان-نوجوانان - جوانان800000-750000-1000000
انتخابالمپیاد استعدادهای برتر پسر کشور27 الی 31 مردادماه 98اصفهان1398/04/261398/05/14خير-1نوجوانان0
انتخابدور اول هوپس پسر کشور29 الی 31 مرداد ۹۸قم1398/05/021398/05/20خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول پیشکسوتان آقایان31 مرداد الی ۱ شهریور ۹۸آکادمی امیراحتشام زاده تهران1398/05/031398/05/28خير-1پيشكسوتان 40 - 49 سال-پيشكسوتان 75 سال به بالا-پيشكسوتان 70 - 74 سال-پيشكسوتان 65 - 69 سال-پيشكسوتان 60 - 64 سال-پيشكسوتان 50 - 59 سال1000000-1000000-1000000-1000000-1000000-1000000
انتخابالمپیاد استعدادهای برتر دختر کشور 3 الی 7 شهریورماه 98 اصفهان1398/05/031398/05/16خير-1نوجوانان0
انتخابآزاد بزرگسالان اقایان ( جام پاسارگاد )6 الی 8 شهریور 98زنجان1398/05/141398/05/14خير-1بزرگسالان700000
انتخابدور اول تور ایرانی بزرگسالان آقایان4 الی 6 مهر ۹۸قزوین1398/06/061398/06/24بلي-1بزرگسالان1000000
انتخابدور اول تور ایرانی بزرگسالان بانوان4 الی 5 مهر ۹۸کرمانشاه1398/06/061398/06/24خير-1بزرگسالان1000000
انتخابدور دوم تورایرانی هوپس پسر10 الی 12 مهرماه 98قزوین1398/06/121398/07/01خير-1نونهالان650000
انتخابدور دوم تورایرانی هوپس دختر14 الی 16 مهرماه 98قزوین1398/06/121398/07/04خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول بالای ۳۰ سال بانوان۱۱ مهرماه ۹۸‍تهران1398/06/241398/07/07خير-1پيشكسوتان 70 - 74 سال-پيشكسوتان 65 - 69 سال-پيشكسوتان 60 - 64 سال-پيشكسوتان 50 - 59 سال-پيشكسوتان 40 - 49 سال800000-800000-800000-800000-800000
انتخابدور دوم تورایرانی نوجوانان پسر18 الی 20 مهر 98قائمشهر1398/06/261398/07/09خير-1نوجوانان750000
انتخابدور دوم تورایرانی نوجوانان دختر12 الی 14 آبان 98اردبیل1398/07/161398/08/04خير-1نوجوانان750000
انتخابمرحله اول لیگ برتر آقایان16 الی 18 آبانتهران1398/07/161398/07/17خير-1بزرگسالان1111
انتخابدور دوم تورایرانی بزرگسالان بانوان17 الی 19 آبان 98مشهد مقدس1398/07/171398/08/08خير-1بزرگسالان1000000
انتخابدور دوم تورایرانی جوانان دختر 23 الی 25 آباناصفهان1398/07/251398/08/13خير-1جوانان800000
انتخابمرحله اول لیگ برتر بانوان20 الی 30 آبان 98تهران1398/07/271398/07/28خير-1بزرگسالان1111
سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران