تقویم سال 97

 عنوان مسابقهتاريخ برگزاري مسابقاتمحل برگزاريتاريخ شروع ثبت نامتاريخ پايان ثبت نامآيا حق شرکت در رده سني بالاتر را داردمبلغ مسابقه دوبلرده سنی مبلغ مسابقه انفرادی
انتخابانتخابی تیم ملی نوجوانان پسر۱۶ الی ۱۸ فروردین ۹۸تهران1398/01/011398/01/04خير-1نوجوانان650000
انتخابانتخابی تیم ملی نوجوانان دختر۱۶ الی ۱۸ فروردین ۹۸تهران1398/01/011398/01/04بلي-1نوجوانان650000
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی آقایان26 الی 27 فروردین ۹۸تهران1398/01/061398/01/19خير-1بزرگسالان0
انتخابمرحله مقدماتی انتخابی تیم ملی بانوان۲۹ الی ۳۰ فروردین ۹۸تهران1398/01/071398/01/20خير-1بزرگسالان0
انتخابقهرمانی نونهالان ( 8 و 9 سال ) دختر11 الی 13 اردیبهشت 98کرمانشاه1398/01/201398/02/03خير-1نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس ( 10 و 11 سال ) دختر11 الی 13 اردیبهشت 98زنجان1398/01/201398/02/03خير-1نونهالان0
انتخابقهرمانی هوپس ( 10 و 11 سال ) پسر11 الی 13 اردیبهشت 98ساری1398/01/221398/02/03بلي-1نونهالان0
انتخابقهرمانی نونهالان ( ۸ و ۹ سال ) پسر12 الی 14 اردیبهشت ۹۸یاسوج1398/01/231398/02/03بلي-1نونهالان0
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی بانوان17 الی 20 خرداد 98آکادمی امیراحتشام زاده1398/02/011398/03/01خير-1بزرگسالان0
انتخابمرحله نهایی انتخابی تیم ملی آقایان23 الی 26 خرداد 98آکادمی امیراحتشام زاده 1398/02/021398/03/01خير-1بزرگسالان0
انتخابدور اول تورایرانی هوپس دختر12 الی 14 تیرماه 98همدان1398/03/091398/04/03خير-1نونهالان650000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان پسر20 الی 22 تیرماه 98تهران1398/03/211398/04/11خير-1نوجوانان750000
انتخابدور اول تورایرانی جوانان پسر26 الی 28 تیرماه 98گرگان1398/03/221398/04/16خير-1جوانان800000
انتخابدور اول تورایرانی نوجوانان و جوانان دختر27 الی 30 تیرماه 98اراک1398/04/011398/04/17بلي-1جوانان-نوجوانان-نوجوانان - جوانان800000-750000-1000000
انتخابالمپیاد استعدادهای برتر پسر کشور27 الی 31 مردادماه 98اصفهان1398/04/261398/05/10خير-1نوجوانان1
انتخابالمپیاد استعدادهای برتر دختر کشور 3 الی 7 شهریورماه 98اصفهان1398/04/271398/05/16خير-1نوجوانان1
سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران