تبلیغات


رویدادها

انتخابی تیم ملی بزرگسالان آقایان

محل :آکادمی امیراحتشام زاده تهران

زمان :24 الی 27 خرداد 98

انتخابی تیم ملی بزرگسالان بانوان

محل :آکادمی امیراحتشام زاده تهران

زمان :17 الی 20 خردادماه 98


لینک ها


مهمترین اخبار


حامیان فدراسیون


جدیدترین خبرها

خدا حافظی دبیر فدراسیون با ارسال دست نوشته‌ ای خطاب به اهالی تنیس روی میز

مدیریت فدراسیون در وضعیت کنونی هنر است، نمی توان از دور قضاوت کرد

با حکمی از سوی ریاست مهرداد علی قارداشی

با حکمی از سوی ریاست فدراسیون

با حکمی از سوی مهرداد علی قارداشی


تبلیغات
تبلیغات


اخبار استانی

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد

روابط عمومی هیئت تنیس روی میزاستان مازندران خبرداد


سایت رسمی فدراسیون تنیس روی میز جمهوری اسلامی ایران